วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ)

วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ)

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ) ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไห…
Read More
เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข

เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข เขาว่าเวียงแหง หรือเมืองแหง เป็นเมืองแห่งความสุข ผู้คนมีวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย เป็นอำเภอเล็กๆสุ…
Read More
พระเจ้าสานด้วยไม้ไผ่ วัดหิรัญญาวาส @แม่สาย

พระเจ้าสานด้วยไม้ไผ่ วัดหิรัญญาวาส @แม่สาย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
พระเจ้าสานด้วยไม้ไผ่ วัดหิรัญญาวาส @แม่สาย ชมพระเจ้าสานองค์ใหญ่ ศูนย์รวมใจของชุมชน...บ้านเมืองแดงน้อย วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน …
Read More
เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.5 : พาไปนอนกางเต็นท์ ชมวิวที่ดอยกาดผี

เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.5 : พาไปนอนกางเต็นท์ ชมวิวที่ดอยกาดผี

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.5 : พาไปนอนกางเต็นท์ ชมวิวที่ดอยกาดผี ด อ ย ก า ด ผี เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอ…
Read More
เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.6 : พุทธอุทยานดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.6 : พุทธอุทยานดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.6 : พุทธอุทยานดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย #เชียงรายเที่ยวได้ #เชียงรายสบายดี   พุทธอุทย…
Read More
เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง @สุวิรุฬชาไทย

เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง @สุวิรุฬชาไทย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง @สุวิรุฬชาไทย กว่า 40 ปี ชาสุวิรุฬได้คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้ขณะนี้ “สุวิรุ…
Read More
สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวฯ เดินหน้าหนุนเครือข่ายแฟชั่นล้านนา ผนึกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วเชียงรายต่อยอดผ้าทอชนเผ่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “YOURS”

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวฯ เดินหน้าหนุนเครือข่ายแฟชั่นล้านนา ผนึกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วเชียงรายต่อยอดผ้าทอชนเผ่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “YOURS”

Festival
สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวฯ เดินหน้าหนุนเครือข่ายแฟชั่นล้านนา ผนึกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วเชียงรายต่อยอดผ้าทอชนเผ่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “YOURS” เ…
Read More
หมู่บ้านดอยช้าง แหล่งผลิตกาแฟระดับโลก

หมู่บ้านดอยช้าง แหล่งผลิตกาแฟระดับโลก

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านดอยช้าง แหล่งผลิตกาแฟระดับโลก บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 เดิมเป็นที่อยู่ของ…
Read More
เกาะแม่หม้าย ตำนานปลาไหลเผือกแห่งโยนกนาคพันสิงหนวัติ

เกาะแม่หม้าย ตำนานปลาไหลเผือกแห่งโยนกนาคพันสิงหนวัติ

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะแม่หม้าย ตำนานปลาไหลเผือกแห่งโยนกนาคพันสิงหนวัติ เวียงหนองหล่ม ตั้งอยู่ที่เขตติดต่อระหว่างตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน กับตำบลจ…
Read More