วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ)

วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ)

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ) ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไห…
Read More
เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข

เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข เขาว่าเวียงแหง หรือเมืองแหง เป็นเมืองแห่งความสุข ผู้คนมีวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย เป็นอำเภอเล็กๆสุ…
Read More
เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.5 : พาไปนอนกางเต็นท์ ชมวิวที่ดอยกาดผี

เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.5 : พาไปนอนกางเต็นท์ ชมวิวที่ดอยกาดผี

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.5 : พาไปนอนกางเต็นท์ ชมวิวที่ดอยกาดผี ด อ ย ก า ด ผี เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอ…
Read More
เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง @สุวิรุฬชาไทย

เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง @สุวิรุฬชาไทย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง @สุวิรุฬชาไทย กว่า 40 ปี ชาสุวิรุฬได้คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้ขณะนี้ “สุวิรุ…
Read More