Rate

รูปแบบรถและค่าบริการ

1000 บาท / 1 วัน / 24 ชั่วโมง

นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ

New Toyota Vios นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ

นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ

New Toyota Vios นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ

รถตู้ 2500 บาท/วัน พร้อมน้ำมันพร้อมคนขับ

รถตู้ 2500 บาท/วัน พร้อมน้ำมันพร้อมคนขับ

รถตู้ 1800 บาท/วัน พร้อมคนขับ

รถตู้ 1800 บาท/วัน พร้อมคนขับ

Toyota Vios

Toyota Vios

Taxi รถแท็กซี่ (ตามมิเตอร์) (เหมาวันละ 2500 บาท พร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน)

Taxi รถแท็กซี่ (ตามมิเตอร์) (เหมาวันละ 2500 บาท พร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน)

Toyota Vios

Toyota Vios

Toyota Vios

Toyota Vios

HONDA CITY 1500 cc

HONDA CITY 1500 cc

HONDA CITY 1500 cc

HONDA CITY 1500 cc