ขอเชิญชวนเที่ยวชม งานประกวดโคเนื้อ โคบาลล้านนา ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม2561

ขอเชิญชวนเที่ยวชม งานประกวดโคเนื้อ โคบาลล้านนา ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม2561

Festival
งานประกวดโคเนื้อ โคบาลล้านนา ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม2561 ณ ลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊กอำเภอเมืองจั…
Read More
ขัวศิลปะ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงาน นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ขัวศิลปะ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงาน นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

Festival
 นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อนิทรรศการสั้นๆ กระชับ ได้ใจความอย่าง " ขัว#7 " วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นี้!! ตั…
Read More
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 6 วันที่ 10-15 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 6 วันที่ 10-15 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย

Festival
จังหวัดเชียงราย โดยอำเภอแม่สาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอ…
Read More
25415  06 กันยายน 2561   10:15 น.  7995 Views        เมืองเชียงราย – ใครจะมาเที่ยวเชียงราย แพลนไว้เลย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 และดนตรีในสวน

25415 06 กันยายน 2561 10:15 น. 7995 Views เมืองเชียงราย – ใครจะมาเที่ยวเชียงราย แพลนไว้เลย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 และดนตรีในสวน

Festival
งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 และดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 17 …
Read More
ขอเชิญเที่ยวงานกินปลาอำเภอพาน ครั้งที่ 5 ณ สนามหลังเทศบาลตำบลเมืองพาน ในวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561

ขอเชิญเที่ยวงานกินปลาอำเภอพาน ครั้งที่ 5 ณ สนามหลังเทศบาลตำบลเมืองพาน ในวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561

Festival
 งานกินปลาอำเภอพานครั้งที่ 5 เครือข่ายผู้เลี้ยงปลาอำเภอพาน  ขอเชิญเที่ยวงานกินปลาอำเภอพาน  ครั้งที่ 5   ณ  สนามหลังเทศบาลตำบลเมือง…
Read More
จังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 วันที่ 25 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

จังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 วันที่ 25 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

Festival
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 61 - 13 ม.ค. 62 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)  จังหวัดเชียง…
Read More
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจศิลปะหนังสั้นร่วมชมงาน เทศกาลหนังสั้นแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ในวันที่ 7-10 ธ.ค. 61 ณ ริมแม่น้ำโขง ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจศิลปะหนังสั้นร่วมชมงาน เทศกาลหนังสั้นแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ในวันที่ 7-10 ธ.ค. 61 ณ ริมแม่น้ำโขง ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

Festival
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจศิลปะหนังสั้นและศิลปะภาพวาดร่วมชมงาน “เทศกาลหนังสั้นแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 1-2561 …
Read More
ดอยตุงเชิญชวนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสนุกใหม่ๆ ฉบับชนเผ่า ท่ามกลางมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและสวนดอกไม้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2562 (เวลา 8.00 – 18.00 น.)

ดอยตุงเชิญชวนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสนุกใหม่ๆ ฉบับชนเผ่า ท่ามกลางมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและสวนดอกไม้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2562 (เวลา 8.00 – 18.00 น.)

Festival
หนาวนี้มีสีสัน…ครั้งที่ 5 กับงาน “สีสันแห่งดอยตุง” InDoi Festival ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2562  (เวลา 8.00 - 18…
Read More
สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอเชฺิญเที่ยวงาน เทศกาลประเพณีผีตาโขนชนเผ่าลั๊วะ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ วัดห้วยน้ำขุ่น

สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอเชฺิญเที่ยวงาน เทศกาลประเพณีผีตาโขนชนเผ่าลั๊วะ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ วัดห้วยน้ำขุ่น

Festival
สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอเชฺิญเที่ยวงาน เทศกาลประเพณีผีตาโขนชนเผ่าลั๊วะ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ วัดห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลว…
Read More
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนเที่ยวงานงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนเที่ยวงานงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

Festival
งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 และดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 17 …
Read More