อุโบสถบนเรือสุพรรณหงษ์ @วัดพระธาตุแสนคำฟู เชียงแสน

อุโบสถบนเรือสุพรรณหงษ์ @วัดพระธาตุแสนคำฟู เชียงแสน

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุแสนคำฟู ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อุโบสถที่อยู่บนเรือ ภายในอุโบสถ องค์พระธาตุเก่า  ประตูอุโบสถด้านหลัง ข้อมูลติดต่อ :…
Read More
ชมเจดีย์ 9 ชั้น วัดห้วยปลากั้ง

ชมเจดีย์ 9 ชั้น วัดห้วยปลากั้ง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์  จนกระทั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค  ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบั…
Read More
วัดเชตวัน หรือ วัดพระนอน เชียงราย

วัดเชตวัน หรือ วัดพระนอน เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเชตวัน หรือวัดพระนอน  ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองบัว ติดกับโรงเรียนเทศบาล2 นครเชียงราย  เป็นศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ชุมชน และชมรมกลองป…
Read More
หาดเชียงราย (พัทยาน้อย)

หาดเชียงราย (พัทยาน้อย)

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
หาดเชียงราย (พัทยาน้อย) ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเม…
Read More
สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย

สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ มีภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย สวนป่า…
Read More
ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี เปิดให้บริการเวลา  09.00 - 18.00 น. ทุกวัน  หยุดเฉพาะวันจันทร์ จังหวัดเชียงร…
Read More
บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย หรือ พิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแ…
Read More
พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติความเป็นมาของรอยพระบาท ปี พ.ศ.๒๔๙๗ เริ่มสถานการณ์การก่อการร้ายในจังหวัดเชียงราย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)  ได้ส่ง…
Read More
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน : แหล่งดูนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเชียงราย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน : แหล่งดูนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน ตั้งอยู่ที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติ …
Read More
วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม

วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม        เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าว…
Read More