วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก อยู่ในท้องที่บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเลปา…
Read More
ทุ่งดอกทานตะวัน ณ เวียงคำฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ทุ่งดอกทานตะวัน ณ เวียงคำฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ไร่ทานตะวันบาน ณ  เวียงคำฟ้า อยู่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งจะบานในช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ ทางเข้าจะอ…
Read More
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวาตำบลป่าซาง กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีเ…
Read More
ขัวศิลปะ

ขัวศิลปะ

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
คำว่า “ขัว” เป็นภาษาเหนือ แปลว่า สะพาน เมื่อมารวมกับคำว่าศิลปะแล้ว “ขัวศิลปะ” จึงหมายถึง สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม ขัวศิลปะ ก่…
Read More
วัดถ้ำผาจรุย

วัดถ้ำผาจรุย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอป่าแดด เป็นเมืองเกษตรกรรม มีความเป็นธรรมชาติและมีวิถีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตร ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี แม้อำเภอป่าแดดจะมีสถานที่ท…
Read More
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  น้ำตกปูแกง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติความเป็นมาของน้ำตกปูแกง         น้ำตกปูแกงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอพาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยหลวง …
Read More
ศาลพระเจ้าจี้กง

ศาลพระเจ้าจี้กง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลพระเจ้าจี้กง ตั้งอยู่ ณ หมู่ 15 บ้านวังชมภู ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นรูปหล่อพระจี้กง ขนาดกว้าง 7.6 เมตร สูง 8.8 …
Read More
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว

บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว หรือ น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในทางหลวงแหมายเล…
Read More
ฟาร์มจระเข้โภคธารา และลานแสดงจระเข้

ฟาร์มจระเข้โภคธารา และลานแสดงจระเข้

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ ตั้งอยู่เลขที่ 95 บ้านผามวัว หมู่3 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โดยคุณธวัชชัย แสนศิริ ผู้เป็นเจ้าข…
Read More