หาดเชียงราย (พัทยาน้อย)

หาดเชียงราย (พัทยาน้อย)

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
หาดเชียงราย (พัทยาน้อย) ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเม…
Read More
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย อยู่บริเวณ หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย (บ้านจะแล) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมือง 20 กม. (เส้นท…
Read More
รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย

รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
 เที่ยวชม - อาข่า เย้า ลีซอ กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยง ลาหู่ -  บริการที่พักแบบ Home Stay - ศึกษาวัฒนธรรม - ศึกษาการเพาะปลูก/เกษตรกร…
Read More
น้ำตกขุนกรณ์ สายน้ำที่ไหลเย็นตลอดทั้ง

น้ำตกขุนกรณ์ สายน้ำที่ไหลเย็นตลอดทั้ง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกขุนกรณ์ ตั้งอยู่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.เชียงราย สภ…
Read More
วนาอุทยานสันผาพญาไพร

วนาอุทยานสันผาพญาไพร

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วนอุทยานสันผาพญาไพร อยู่ในท้องที่หมู่บ้านพญาไพรลิทู่+เล่ามาและพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังห…
Read More
วัดแสงแก้วโพธิญาญ @แม่สรวย เชียงราย

วัดแสงแก้วโพธิญาญ @แม่สรวย เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชีย…
Read More
สุวิรุฬชาไทย เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่างของ จ.เชียงราย

สุวิรุฬชาไทย เดินชมไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่างของ จ.เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
กว่า 40 ปี ชาสุวิรุฬได้คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้ขณะนี้“สุวิรุฬห์ ชาไทย”เป็นผู้ปลูก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายใบชาอิ…
Read More
ฟาร์มจระเข้โภคธารา และลานแสดงจระเข้ อ.พาน

ฟาร์มจระเข้โภคธารา และลานแสดงจระเข้ อ.พาน

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
  ฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ ตั้งอยู่เลขที่ 95 บ้านผามวัว หมู่3 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โดยคุณธวัชชัย แสนศิริ ผู้เป…
Read More
ทะเลหมอกหลากสี ชาพันปี จ.เชียงราย

ทะเลหมอกหลากสี ชาพันปี จ.เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
  วนอุทยานชาพันปี ตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 4,500 ไร่ โดยประกาศจัดตั…
Read More
ทุ่งดอกทานตะวัน ณ เวียงคำฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ทุ่งดอกทานตะวัน ณ เวียงคำฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
  ไร่ทานตะวันบาน ณ เวียงคำฟ้า อยู่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งจะบานในช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ ทางเ…
Read More