ททท.สำนักงานเชียงราย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ภายใน 20 พ.ค.นี้

เรียน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกท่าน

ด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด Covid-19 รอบที่ 3 โดยครอบคลุมสถานประกอบการทุกประเภท ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาและการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ ร้านของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถระบุผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนในสถานประกอบการของท่าน

โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกรอกรายละเอียด และอัพโหลดไฟล์คืนในแบบสอบถาม ททท.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf2VJ…/viewform

ขอความกรุณาท่านโปรดกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อ ททท. จักได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดเสนอผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ต่อไป

……………………………….

ททท.สำนักงานเชียงราย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส