จุดชมวิวบ้านห้วยหาญ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของหมู่บ้าน

     ถ้าใครเคยไปภูชี้ดาว  หากอยู่บนยอดภูชี้ดาว มองลงไปด้านล่างหรือทิศตะวันตก จะเห็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่วางตัวซ่อนอยู่กลางหุบเขา นั่นคือหมู่บ้านห้วยหาญ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  หากจากภูชี้ดาว ราวๆ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่อยู่กันมานาน มีประมาณ 300 หลังคาเรือน และเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของเชียงรายในตอนนี้ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแร่ธาตุทองคำ ที่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังร่อนหาทองกันอยู่ https://www.chiangraifocus.com/article/307 

อีกจุดหนึ่งของหมู่บ้านห้วยหาญ ที่เพิ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือจุดชมวิวของหมู่บ้าน ที่อยู่ด้านบนเหนือหมู่บ้าน ขึ้นไปราวๆ 1.5 กม. ซึ่งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน ที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สมุนไพรบ้านห้วยหาญ สามารถไปอบสมุนไพรก็ได้ และมีทางเดินขี้นไปบนหน้าผา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านได้อย่างงดงามในยามเช้าหรือเย็น ป้จจุบันสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ฟรี !!   ภายในบริเวณจุดชมวิว ยังมีถ้ำต่างๆอีกหลายถ้ำที่สามารถไปเที่ยวชมได้  ช่วงนี้ฤดูฝนจึงยังไม่เหมาะที่จะเข้าไปเที่ยวชมได้

รถยนต์สามารถจอดได้ถึงศูนย์สมุนไพรของหมู่บ้าน จากนั้นเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 200 เมตร

ทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิว

บนยอดจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านได้ทั้งหมด ในยามเย็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงาม ในขณะที่ตอนเช้าก็สามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือทะเลหมอกได้จากจุดเดียวกัน

การเดินทาง 

หมู่บ้านห้วยหาญอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้า ราวๆ 5 กม.  ทางเข้าหมู่บ้านจะอยู่ติดกับลาน ฮ.ของภูชี้ฟ้า ขับรถมาจนถึงโรงเรียนบ้านห้วยหาญ ทางขึ้นจุดชมวิวจะอยู่เยื้องๆโรงเรียน ตอนขึ้นจุดชมวิวนี้ต้องใช้รถ 4×4 เท่านั้น ใช้ทางเดียวกันกับศูนย์สมุนไพรบ้านห้วยหาญ กรณีที่ไม่มีรถ หรือใช้รถเก๋ง สามารถประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ให้แนะนำรถนำทางและแหล่งท่องเที่ยวได้ พ่อหลวงจา เบอร์โทร 093-1840420

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส