ภูอานม้า หน้าฝน

เที่ยวตามธรรมชาติในยามฤดูฝน แม้ไม่มีภาพทะหมอก แต่จะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี สายลมเย็นๆปนละอองฝนที่ปลิวเข้ามาปะทะผิวกายเป็นระยะ อย่างเช่นทริปนี้ผมพาครอบครัวเดินทางไปที่ยอดดอย ” ภูอานม้า ” ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ด้วยความที่ยังสดใหม่ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว ธรรมชาติของที่นี่ จึงความสวยงามของที่นี่ไม่แพ้ภูชี้ฟ้า หรือยอดภูลังกา

        ภูอานม้า ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น กรมอุทยานแห่งชาฯ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,500 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือจดชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ทิศตะวันออกจดอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน, ทิศใต้ จดบ้านขุนน้ำลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และทิศตะวันตก จดห้วยน้ำญวน และบ้านต้นผึ้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนขาวเขาเผ่าเย้าบ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่อาศัยและทำกินประมาณ 20 – 30 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกพืชเสพติด คือทำไร่ฝิ่น ทำการเกษตร โดยปลูกข้าว ปลูกพืชไร่พวกข้าวโพด และไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย สาลี่ เป็นต้น พื้นที่บริเวณนี้มีอากาศค่อนข้างเย็น และมีน้ำตลอดทั้งปี

แต่เนื่องจาก ชุมชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับเส้นทางคมนาคมมีสภาพทุรกันดารมาก เป็นเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 6 – 7 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดที่จะติดต่อกับในเมืองได้ เวลาเกิดความเจ็บป่วย ต้องแบกหามคนป่วยไป ใช้เวลาเดินทางมาก ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตในระหว่างทาง จึงทำให้ชุมชนบ้านเย้าหนองห้านี้ ค่อยๆ ย้ายออกมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยย้ายออกมาคราวละ 3 – 4 ครัวเรือน จนพื้นที่บ้านเย้าหนองห้า ไม่มีชุมชนและชาวบ้านอาศัยและทำกิน กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
แหล่งท่องเที่ยว ภูอานม้า ที่มีระดับความสูงอยู่ที่ 1500 เมตร ห่างจากหมู่บ้านไป อีกประมาณ 4-5 กิโล เดินขึ้นภูอีก 200 เมตร ลักษณะ ทุ่งหย้าบนยอดภูเขา มีปลายหน้าผายื่นออกไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นักท่องเที่ยวสามารถไปชมวิว  บางช่วงต้องเดินอยู่บนสันเขา ขวา-ซ้าย เป็นหน้าผา ด้วยลักษณะเฉพาะที่ธรรมชาติสรรค์สร้างให้มีความโค้งเว้าระหว่างเขาสองลูกเหมือนรูปอานม้า จึงเป็นที่มาของชื่อ “ภูอานม้า” สามารถชมวิวทิวทัศน์์ได้ 360 องศา

ปล..เนื่องจากสถานที่ยังใหม่  ที่นี่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ไม่มีร้านอาหาร ไม่ห้องน้ำ จากลานจอดรถต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกราวๆ 200 เมตร

รถเก๋ง-รถเล็ก สามารถไปจอดได้ถึงลานจอดรถ

ส่วนรถรับจ้าง ไม่แน่ใจว่าหากเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวจะมีหรือเปล่า ยังไงลองโทรสอบถามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ดูนะครับ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส