อุทยานศิลปะวัฒนธรรม ไร่แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย บนพื้นที่ 150 ไร่ เดิมรู้จักกันในนาม “ไร่แม่ฟ้าหลวง” เคยเป็นสำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ ( ชื่อเดิมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ) และยังเป็นถานที่ “ปลูกคน” ในโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา ระหว่างปี 2522-2528 เพื่อสนับสนุน ด้านสถานที่พักสำหรับเยาวชนชาวเขา จากถิ่นห่างไกลให้ได้รับการศึกษาโดยนำเยาวชนเหล่าน้ั้นมาอยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัว ช่วยกันทำงาน ปลูกผัก ทำอาหารด้วยกัน เพื่อฝึกการพึ่งพาตัวเอง การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะปูพื้นฐานให้พวกเขามีความเสียสละขยัน และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมต่อชุมชนพวกเขาในอนาคต

ต่อมา โครงการนี้ได้สิ้นสุดเมื่อการศึกษาภาคปกติของไทยขยายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลแล้ว เยาวชนจึงมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนไกล้บ้าน ไร่แม่ฟ้าหลวงจึงเปลี่ยนเป็น “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา สถานที่เก็บรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับงานพุทธศิลป์เก่าแก่ สถาปัตกรรมล้านนา ศิลปวัตถุจากไม้สักและโบราณวัตถุอายุกว่าศตวรรษ รวมถึงเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินด้านต่างๆ ภายในประกอบด้วย  หอคำหลวง หอคำน้อย ศาลาแก้ว และหอแก้ว

ท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่และสระน้ำจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ส่งผลให้ได้รับรางวัล Thailand Torusim Awards 2006 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒธรรม จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 จากเว็บไซต์ TripAdvisor ด้วย

“แม่ฟ้าหลวง” เป้นคำที่ชาวไทยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทบ ใช้แทนพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีผู้สันนิษฐานว่าชาวไทยภูเขาได้คำนี้มาจากชาวไทยใหญ่ในตอนใต้ของประเทศจีนที่เรียกเจ้านายของตนเองว่า “เจ้าฟ้า” บางท่านสันนิษฐานว่า พระนามนี้ได้มาจากกาเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรชาวไทยภุเขา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เฮลิปคอบเตอร์เป็นพระราชพาหนะ เปรียบเสมือนมารดาจากฟากฟ้ามาดูแลบุตร แต่ไม่ว่าคำคำนี้จะมีที่มาจากเหตุใด ก็เป็นพระสัญญานามที่ถวายแด่พระองค์ ท่านด้วยความรัก บูชา และซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรในพื้นที่ทรุกันดารเหล่านั้น ประดุจความรักและเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่มารดาพึงมีต่อบุตร   และที่นี่จะมีการจัดงาน “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เป็นภาษาเหนือ การน้อมคารวะ

หอคำน้อย
การเดินเล่นในอุทยานแห่งนี้เป็นประสบการณ์พิเศษ ภายในอุทยานมีไม้ป่านานาพันธุ์ มีพระรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอันเป็นผลงานของคุณมีเซียม ยิบอินซอย มีอาคารศิลาแลงหลังคาแป้นเกล็ดไม้สัก ซึ่งเรียกว่า “หอคำน้อย” เป็นที่เก็บภาพจิตกรรมฝาผนัง เขียนด้วยสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยช่างเขียนชาวไทลื้อ ภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ การแต่งกาย และวัศนธรรมล้านนาเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม“หอคำน้อย” ซึ่งเป้นที่เก็บจิตรกรรมภาพวาดบนแผ่นไม้สักจากเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และวันเฉลิมฉลอง “หอคำน้อย” ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม 2535
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเห็นว่าศสิลปะเหล่านี้เป็ยของแผ่นดิน มมิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดดยเฉาะมูลนิฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อสาธารณชน

หอแก้ว
จากหอคำน้อย เมื่อเดินผ่านป่าสมุนไพรไปทางทิศใต้ จะพบอาคารหลังใหญ่ คือ “หอแก้ว” ซึ่งมีพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรม เช่น การประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ฯลฯ มีระเบียงยื่นลงไปในสระว่ายน้ำกว้างใหญ่ อาคารสถาปัตนกรรมล้านนาประยุกต์ขนาดใหญ่ สร้างเสร็จเมื่ออปี พ.ศ. 2544   เหมาะแก่การสังสรรค์อันรื่นรมณ์ และปลอดโปร่งใจ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับไม้สัก ทั้งในด้านพฤกษศาสตร์ และในด้านเป็นวัสดุอันเลื่องชื่อสำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะ

ซึ่งขณะนี้ได้จัดนิทรรศการถาวรเรื่อง “ไม้สัก” และนิทรรศการหมุนเวียน “หอคำในอาณาจักรล้านนา”

ข้อมูลติดต่อ :

เลขที่ 313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
อีเมล์ rmfl@doitung.org
โทร. 0-5371-1968, 053-716605-7, 053-601013 โทรสาร 053-712429
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : www.maefahluang.org
เปิดบริการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ 08.30 น. – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส