ตักบาตร 99เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้า จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๓ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 99 รูป

 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน แต่เนื่องด้วยปีนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19

 ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดกิจกรรม ”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1383” ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป
ตั้งแต่ถนนธนาลัยจากสี่แยกสุริวงค์ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
ติดตามข้อมูลเพิ่ม : เชียงรายโฟกัส