ตามรอยละครดัง ไร่ชาฉุยฟง อ.แม่จัน

ไร่ชาฉุยฟง มีละดังหลายช่องมาถ่ายทำ เป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร  มีร้านอาหาร-เครื่องดื่ม จุดชมวิวสวยๆ ภายในไร่ชา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนมาเชียงรายแล้วต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเช็คอินถ่ายรูปกลับไป

ความเป็นมาของไร่ชาฉุยฟง  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ส่งเสริมให้ประชากรมีอาชีพการเกษตร ด้วยโอกาสนี้ คุณทวี วนัสพิทักษกุล ได้ริเริ่มการปลูกใบชา โดยได้ก่อตั้งโรงงานชาฉุยฟง จำกัด เมื่อปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ.2522) ในเขตพื้นที่ หมู่บ้านพญาไพร ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในสมัยนั้น โดยได้รับการสนับสนุนแนะนำจากโครงการหลวงฯและได้รับประสานความช่วยเหลือ จากสมาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากจีนไต้หวัน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทชาฉุยฟง จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ปลูกใบชาในพื้นที่อากาศอันเหมาะสมแห่งนี้จนได้รับความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา คุณทวี วนัสพิทักษกุล ได้ขยายกิจการ โดยชักชวนมวลชนในหมู่บ้านพญาไพรและใกล้เคียงได้เข้าร่วมโครงการปลูกชาพันธ์ดี เพื่อนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานของบริษัทชาฉุยฟง จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมมือกันขยายพื้นที่ปลูกชาประมาณ 300 ไร่ในเวลาขณะนั้น บริษัทชาฉุยฟง จำกัด ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแห่งจีนไต้หวัน ได้มอบต้นกล้าชาอู่หลง ซึ่งเป็นชาพันธุ์ดี จำนวน 360 ต้น มาเพาะขยายกล้าพันธุ์ พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญฯในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทชาฉุยฟง จำกัด ได้พัฒนาไร่ชาจนกลายเป็นแบบอย่างของการเกษตรในพื้นที่ภูเขาสูง และมีผู้เข้าโครงการกับ บริษัทชาฉุยฟง จำกัด จากพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาการในเขตพิ้นที่บริการตามโครงการของ บริษัทชาฉุยฟง จำกัด ดีขึ้นกว่าเดิม

จากการพัฒนาการลงทุนดังกล่าว และประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 30 ปี ของคุณทวี วนัสพิทักษกุล ได้ขยายพิ้นที่ทำไร่ชาพร้อมได้ก่อสร้างโรงงานผลิตใบชาแห่งใหม่ในปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) ณ บริเวณดอยแม่สลองในตำบลป่าซางตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในพื้นที่กว่า 400 ไร่ โดยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยจำกัด มหาชน และได้พัฒนาชาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายด้วย ผลผลิตใบฉาจากโรงงานแห่งนี้ได้เป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดสากลในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

นอกจากที่นี่จะสวยงามแล้ว ไร่ชาฉุยฟง ยังมีอีกที่หนึ่งอยู่ที่บ้านพญาไพร มีความสวยงาม ไม่แพ้กัน https://www.chiangraifocus.com/article/71

ข้อมูลติดต่อ :
ไร่ชาฉุยฟง สำนักงานแม่จัน
เลขที่ 97 ม. 8 บ้านป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร : 053 771 563
แฟ็กซ์ : 053 956 109

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส