วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระแก้ว เชียงราย วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายมายาวนาน เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ …
Read More
อุทยานศิลปะวัฒนธรรม ไร่แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรม ไร่แม่ฟ้าหลวง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานศิลปะวัฒนธรรม ไร่แม่ฟ้าหลวง อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย บนพื้นที่ 150 ไ…
Read More
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาวเป็นสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งสัตว์มากมายหลายชนิด รวมไปถึงสภา…
Read More
พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง.. สถานที่ทรงงานของสมเด็จย่า เมื่อครั้งทรงริเริ่ม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เมื่อปี 2531 เป็นอาคารที่ผสมผ…
Read More
ใต้ร่มพระบารมี ดอยผาหมี จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ

ใต้ร่มพระบารมี ดอยผาหมี จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ใต้ร่มพระบารมี ดอยผาหมี จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ ดอยผาหมี หมู่บ้านอาข่า ที่อยู่อาศัยกันมานาน ในอดีตทำการปลูกฝิ่น โดยหลังจากที่ในหลวงร…
Read More
พระธาตุจอมจันทร์  @แม่จัน หนึ่งในพรธาตุเก้าจอม เชียงราย

พระธาตุจอมจันทร์ @แม่จัน หนึ่งในพรธาตุเก้าจอม เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุจอมจันทร์  @แม่จัน หนึ่งในพรธาตุเก้าจอม เชียงราย ประวัติวัดพระธาตุจอมจันทร์ พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้าง…
Read More
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ขุนส่า ในอดีตเคยเป็นนักค้ายาเสพติดที่ทางการสหรัฐต้องการมากที่สุด และมีฐานปฏิบัติการทางทหารอยู่ที่บ้านเทอดไทย …
Read More
ดอกบัวตอง บนดอยหัวแม่คำ

ดอกบัวตอง บนดอยหัวแม่คำ

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ดอกบัวตอง บนดอยหัวแม่คำ  ดอยหัวแม่คำ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซอและอาข่า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,850 เมต…
Read More
เที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวดอยตุง

เที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวดอยตุง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้ปร…
Read More