ททท. เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมไหว้พระธาตุเมืองเหนือ...เสริมมงคลชีวิต กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือ

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ…เสริมมงคล ชีวิต” ในช่วงวันหยุดยาว ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายใน ภูมิภาค โดยในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุ ประจำปี) ถือเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคภาคเหนือ

อีกทั้งนำแนวคิด การท่องเที่ยวแบบ New Normal มานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของ ททท. สำนักงานเชียงราย มีการจัดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ…เสริมมงคลชีวิต” ใน ๓ รูปแบบ รวม ๓ กิจกรรม ดังนี้

       ๑. กิจกรรมพิเศษ “พิธีสืบชะตา” ไหว้สาพระธาตุลำปางหลวง เสริมดวงปีฉลู ณ บริเวณ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง โดย ททท. สำนักงานเชียงรายร่วมกับพันธมิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราก้อน ซันสไมล์ (เลขที่ใบอนุญาต ๒๑/๐๐๔๔๑) จัดกิจกรรม เสนอขายแพ็คเกจ เชียงราย-ลำปาง ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ในราคาพิเศษ ๙๙๐ บาทต่อท่าน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เยี่ยมชมวัดป่าพระเจ้าอุทุมพร วัดหลวงพ่อเกษม วัดประตู ป่อง ร่วมงานเลี้ยงขันโตก ณ มิวเซี่ยมลำปาง (ททท. เป็นเจ้าภาพ) และเลือกซื้อของ ฝากของที่ระลึก ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม “พิธีสืบชะตา” ไหว้สาพระธาตุลำปางหลวง เสริมดวงปีฉลู เสร็จเดินทางไปเยี่ยมชมกว๊านพะเยา วัดศรีโคมคำ และถึงจังหวัด เชียงรายโดยสวัสดิภาพ รับจำนวนจำกัด เพียง ๑๒ ท่าน เท่านั้น

๒. กิจกรรมมอบของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจัดการเดินทางด้วยตนเอง (FIT) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไขให้ นักท่องเที่ยวถ่ายภาพคู่กับ พระธาตุดอยตุง (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน) หรือ พระธาตุใดพระธาตุหนึ่ง ในพระ ธาตุ ๙ จอม (ได้แก่ พระธาตุจอมทอง อ.เมือง, พระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว, พระธาตุจอมผ่อ อ.เวียงป่าเป้า, พระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สรวย, พระธาตุจอมแว่ อ.พาน, พระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง, พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน, พระธาตุจอมจันทร์ อ.แม่จัน และพระธาตุจอมสัก อ.เมือง)

โพสต์ภาพโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ แล้วติดแฮชแท็ก # ไหว้พระเมืองเหนือเสริมมงคลชีวิต  #TATCHIANGRAI
จากนั้นแคปหน้าจอโพสต์ หน้าจอที่ร่วมกิจกรรมส่งมาที่ inbox ของเพจ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งภาพก่อนมีสิทธิ์รับก่อน

          ๓. กิจกรรม “เยือนถิ่นกำเนิดล้านนา ดูทักษา โหรา ไหว้พระธาตุเมืองเชียงแสน” โดย ททท. ส านักงานเชียงราย ร่วมกับพันธมิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดราก้อน ซันสไมล์ (เลขที่ ใบอนุญาต ๒๑/๐๐๔๔๑) จัดกิจกรรมเสนอขายแพ็คเกจในจังหวัดเชียงราย แบบ One Day Trip ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมดูทักษาตามชื่อวันเดือนปี เกิด ณ เฮือนฮอมพญ๋า อ.เชียงแสน เสริมดวงชะตาหรือแก้เคล็ด ทำเครื่องสักการะแบบ ล้านนาเพื่อนำไปไหว้พระธาตุของเมืองเชียงแสน นั่งรถรางไหว้พรธาตุตามทักษิณา อาทิ วัด เจดีย์หลวง วัดป่าสัก วัดมหาโพธิ์ วัดอาทิต้นแก้ว วัดเชตวัน เป็นต้น ในราคาพิเศษ ๘๘๘ บาทต่อท่าน รับจำนวน

 

จำกัด เพียง ๑๘ ท่าน เท่านั้น 

 

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเดินทางไหว้พระธาตุเมืองเหนือ…เสริมมงคลชีวิต
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดและลงชื่อร่วมเดินทางได้ที่ หจก. ดราก้อน ซันสไมล์ โทร. ๐๙ ๕๔๕๑ ๙๕๕๕

หรือสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓ ตั้งแต่วัน จันทร์-วันศุกร์เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส