วัดป่าสัก ศิลปกรรมล้ำค่าของล้านนา ในเมืองเชียงแสน

วัดป่าสัก อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ในเขตตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  พระเจ้าแสนภู โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1930 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์นำมาถวายและโปรดฯ ให้ปลูกต้นสัก ล้อมรอบวัด จำนวน 300 ต้น จึงได้ชื่อว่าวัดป่าสัก ทรงตั้งให้พุทธโฆษาจารย์ เป็นสังฆราช สถิต ณ พระอารามนี้ โบราณสถานที่สำคัญที่สุด คือ พระประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ฐานกว้าง 8 เมตร สูง 12.5 เมตร ตกแต่งลวดลายปูนปั้นวิจิตรพิศดาร ฝีมือช่างชั้นครู เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมือง

ปาฏลีบุตร

ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัด คนไทย 10 บาง ต่างชาติ 50 บาท

ข้อมูลติดต่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-650803 (อบต.เวียง)

การเดินทาง :
ก่อนเข้าสู่ตัวเมือง หรือผ่านกำแพงเมืองเชียงแสนให้เลี้ยวซ้าย วัดป่าจะอยู่ติดกับคูน้ำด้านข้างบริเวณศูนย์บริการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส