ภูหลงถัง สระมังกร ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ - เยือนรอยพระบาท ร.9 จำลอง อ.ขุนตาล

ศาลารอยพระบาท

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองเจ้าโสมสวลีฯ เพื่อทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฏร ณ ฐานปฏิบัติการพญาพิภักดิ์บนสันดอยยาว จังหวัดเชียงราย และพสกนิกรชาว อำเภอเทิง และอำเภอใกล้เคียงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พ.ท.วิโรจน์ ทองมิตร ผบ.พัน ร.473 ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต ประทับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับลงบนแผ่นพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและพสกนิกรทั้งปวง อีกทั้งถือว่าเป็นการประกาศชัยชนะในการต่อสู้ดังกล่าว ณ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯก็ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ตามที่ขอ

ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯองค์จอมทัพไทยที่ได้เสด็จราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารและราษฏร พร้อมทั้งทรงกระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ไว้ ณ ฐานปฏิบัติการ-พญาพิภักดิ์ ในครั้งนั้น มีผลทำให้ ผกก. และมวลชนในพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยการเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือฐานที่มั่นของตนทุกแห่ง และยินยอมมอบอาวุธิที่ใช้ในการต่อสู้ ร่วมทั้งเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ในการภายหลังจนหมดสิ้น อีกทั้งให้คำมั่นสัญญาว่า ยินดีที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้กฏหมายไทยตลอดจนยกเลิกการปลูกพืชเสพติดทุกชนิดในเวลาต่อมา

*** ปัจจุบัน รอยพระบาท ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่  ณ ศาลารอยพระบาท บริเวณด้านหน้า กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของกำลังพลคู่กับอนุสาวรีย์ผู้เสียสละและให้สาธารณชน เยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน รวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้เข้ามาเยี่ยมชมสืบต่อไปและ ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลาเพื่อประดิษฐาน รอยพระบาท ไว้บนดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราชเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีพิธีการสมโภช และได้มีพิธีอัญเชิญรอยพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ไป ประดิษฐาน ณ  ที่แห่งใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเฉลิมฉลองในวันฉัตรมงคล  สำเร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามไปลิงค์นี้ https://www.chiangraifocus.com/article/51
ศาลารอยพระบาท ดอยพญา่พิภักดิ์ สร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2537 โดยกรมโยธาธิการจังหวัดเชียงราย รอยพระบาทที่นำมาแสดงนี้สร้างขึ้น โดย นายนิพนธ์ แจ้งจันทร์ หัวหน้าประจำอำเภอขุนตาล ผู้ดูแลศาลารอยพระบาท คือ กรมโยธาธิการจังหวัดเชียงราย และวนอุทยานพญาพิภักดิ์ดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลารอยพระบาทฯ

หลงถัง “ดินแดนสระน้ำมังกร” สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

ภูหลงถัง
เป็นยอดเนินที่สูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร โดยภูหลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

วันเสียงปืนแตกนัดแรกของจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และเป็นเขตปฏิบัติการของกองพลที่ 24 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความงดงามทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และไม้เมืองหนาว ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี

สระน้ำภูหลงถัง เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำ ตลอดทั้งปี ชาวม้งเีรียกว่า ภูหลงถัง คำว่า หลงถังมาจากภาษาจีน หมายถึง มังกร เมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว ชาวม้ง เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร และชาวม้งก็ได้ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ ณ ที่บริเวณแห่งนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันและเทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้ร่วมกับบ้านพญาพิภักดิ์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย จัดสร้างรูปปั้นมังกร และ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระให้มีความสวยงาม

ส่วนที่มาของชื่อ “ภูหลงถัง” มาจากคำว่าภูหลงถัง เป็นภาษาจีนกลางที่ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ที่มาร่วมรบ ณ สมรภูมิแห่งนี้ใช้เรียกขาน แปลว่า “สระน้ำมังกร

จุดชมวิว เป็นสถานที่ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม โดยเฉพาะบนลานชมวิวในวันที่ฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างได้อย่างกว้างไกล อีกทั้งยังสามารถมองไปเห็นยอดแหลมของภูชีฟ้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย และบริเวณนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์รูปภาพประวัติศาสตร์เป็นการรวบรวมรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนดอยยาว – ดอยผาหม่น ตลอดจนภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเสด็จฯ เยี่ยมเยียนเหล่าทหารหาญและพสกนิกร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525

อำเภอขุนตาล เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงราย มีจำนวน 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน พื้นที่ 255.5 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ประชากรเผ่าม้ง เผ่าเมี้ยน ไทลื้อ และชนพื้นเมือง ดังนั้นจึงมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่น่าสนใจท่องเที่ยว

อำเภอขุนตาล มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่นักท่องเที่ยวควรแวะมาเยือน เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพร้อมสัมผัสสถานที่จริงกับธรรมชาติบนภูหลงถังซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ดังกล่าว ปัจจุบันมีศาลาครอบรอยฝ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่

วัดบ้านต้าอภัยมุข เป็นที่ประดิษฐานของพระแสนแซ่อันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งในบริเวณวัดยังมีต้นโพธิ์ยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย วัดเส้นรอบวงได้ถึง 11 เมตร 9 เซนติเมตร นอกจากนั้นท่านจะได้พบเห็นประเพณี วัฒนธรรมอันหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งทัศนียภาพอันงดงาม

และยังมีถนนที่สวยงามที่สุดใน จ.เชียงราย ที่เชื่อมไปหาทางขึ้นภูชี้ฟา แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ของ อ.เทิง จ.เชียงรายได้อีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ :

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-797666, 053-797988

การเดินทาง :

การเดินทางไปภูหลงถัง ให้เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงราย ผ่าน อ.เวียงชัย หนองหลวง ผ่าน อ.พญาเม็งราย ถึง อ.ขุนตาล ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 60 กิโลเมตร รวมระยะทาง 861 กิโลเมตร

– เส้นทางที่ 2 จาก จ.พะเยา ระยะทาง 708 กิโลเมตร ออกจากจังหวัดพะเยาผ่าน อ.จุน อ.เชียงคำ อ.เทิง สู่อำเภอขุนตาล ระยะทาง
รวม 830 กิโลเมตร

ติดตามข้อมูลเพิิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส