บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว (น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว)

บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว หรือ น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในทางหลวงแหมายเลข 1 ตอนต่อเขตแขงการทางพะเยาที่ 1 – แยกไปอำเภอแม่สรวย ระหว่าง กม. 793+228 – กม. 793+541 ทางด้านซ้าย อยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นตะกอนน้ำ (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด้วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไม่จับตัวกันแน่น บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ทางด้านตะวันออก ลักษณะของแหล่งน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่ก่อเป็นบ่อซีเมนต์  บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำอุ่น และบ่อน้ำเย็น

บ่อทั้ง 3 วางตัวอยู่ในแนวเกือบทิศเหนือ-ใต้ โดยบ่อน้ำเย็นอยู่ทางทิศเหนือของบ่อน้ำอุ่นและบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่ภาคเหนือ และการเดินทางเข้าไปยังแหล่งน้ำพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นไปอย่างสะดวก นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ยังนิยมในการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เนื่องจากมีความต้องการดื่ม อาบหรือแช่ลงในน้ำพุร้อน ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายสะอาด สดชื่น แล้วยังมีความเชื่อว่าสามารถบำบัดโรคบางชนิดได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวเป็นกรรมสิทธิ์ของแขวงการทางเชียงราย กรมทางหลวง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำลังดำเนินเรื่องเพื่อขอบ่อน้ำร้อนคืนให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลทรายขาว

สอบถามเพิ่มเติม 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โทร. 053-723-962
2. แขวงการทางเชียงราย โทร.053-711139
3. ททท.เชียงราย โทร. 053-717433

จากการที่บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว ได้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า 8 ปี จนทหารทหารเชิญแขวงการทางฯ อบต.เคลียร์ทางออก เปิดทางทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ขณะที่ ททท.เตรียมจัดงบเพิ่มให้อีก เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด เนื่องจากมีบ่อน้ำร้อนทางธรรมชาติ 3-4 บ่อ อยู่ติดภูเขา และถนนสายสำคัญ แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะพื้นที่อยู่ในการดูแลของแขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง ทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทรายขาว ไม่สามารถนำงบมาพัฒนาได้เต็มที่ ซึ่งเดิมพื้นที่นี้เป็นป่ารก เมื่อขับรถผ่านไปมาแทบไม่รู้ว่ามีบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ กระทั่งทราบว่ามีปัญหาเรื่องการจะเข้าไปพัฒนายืดเยื้อมานานร่วม 8 ปี เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่าง 2 หน่วยงาน แต่ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกันจนเป็นที่เข้าใจแล้ว และถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่สามารถเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงราย ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมาได้

ส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาปรับภูมิทัศน์ จัดแสดงสินค้าท้องถิ่น ฯลฯ ในที่ดินที่ยังคงอยู่ในการดูแลของแขวงการทางเชียงรายที่ 1 เหมือนเดิม ขณะที่ในปี 2558 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็มีโครงการจะเข้าไปดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาทต่อไปด้วย

“จากนี้ไปนักท่องเที่ยว หรือคนที่เดินทางผ่าน สามารถเข้าไปใช้บริการทั้งแวะพักผ่อน ชม และแช่น้ำร้อนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ”

แขวงการทางจังหวัดเชียงรายที่ ๑ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินสงวนนอกเขตทางน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยมีกำหนดพิธีเปิดที่พักริมทางน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลติดต่อ :
1.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โทร. 053-723-962
2.แขวงการทางเชียงราย โทร.053-711139

การเดินทาง :
จากเชียงราย เดินทางไปตามถนนพหลโยธิน เชียงราย-พะเยา บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว จะตั้งอยู่ในทางหลวงแหมายเลข 1 ตอนต่อเขตแขงการทางพะเยาที่ 1 – แยกไปอำเภอแม่สรวย ระหว่าง กม. 793+228 – กม. 793+541 ทางด้านซ้าย อยู่ห่างจากเชียงรายประมาณ 37 กม.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส