วัดเชตวัน หรือ วัดพระนอน เชียงราย

วัดเชตวัน หรือวัดพระนอน  ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองบัว ติดกับโรงเรียนเทศบาล2 นครเชียงราย  เป็นศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ชุมชน และชมรมกลองปู๋จา ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแต่ดังเดิม  และที่ประดิษย์ฐานหลวงพ่อทันใจ

สิ่งที่จะได้เจอภายในบริเวณวัด นับตั้งแต่ซุ้มประตูวัด ที่สวยงาม ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างสมัยใด   พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนที่อยู่ภายในวิหาร และพระปัญจมหาธาตุ หอธรรม พิพิธภัณฑ์เครื่องสูง และอุทยานการศึกษาการเรียนรู้ ที่ทางวัดได้สร้างขึ้น

http://www.phranorn.com/

ข้อมูลติดต่อ : 58 /12 บ้านหนองบัว ต.เีวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-714087, 089-9561746
Email phranorn@hotmail.com
http://www.phranorn.com/
การเดินทาง : เริ่มเดินทางจากบริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ไปทาง อ.เวียงชัย
เส้นทางที่ 1 ห้าแยกพ่อขุนฯ – สนามกีฬากลาง เลี้ยวขวาเข้าชุนชนหนองบัวประมาณ 2 กม จะถึงวัดพระนอน

เส้นทางที่ 2 ห้าแยกพ่อขุนฯ – เวียงชัย ถึงแยกตลาดสดสี่ทรายมูลเลี้ยวซ้ายไปทางชุมชนหนองบัว ระยะทางประมาณ 5 ก.ม

เส้นทางที่3 ห้าแยกพ่อขุน – โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระนอนจะอยู่ติดโรงเรียนเทศบาล 2 ระยะทางประมาณ 1.5 กม.

ติดตามเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย