วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม

วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม
       เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก (ถนนสายกิ่วพร้าว-บ้านปงน้อย)อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
       เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทางวัดนำโดยท่านเจ้าคุณเย็นเต็กได้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้างวัดจีนนิกายแห่งใหม่ขึ้นโดยตั้งชื่อว่า วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม โดยมีการวางศิลาฤกษ์ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าในปี พ.ศ. 2536 และก่อสร้างศาลากตัญญูนุสรณ์โพธิ์แจ้งมหาเถระเมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้น้อมศรัทธาสร้างวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมุ่งการเผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ
สิ่งก่อสร้างภายในวัด
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือ พระสหัสสหัตถสหัสสเนตร (พันมือพันตา) ซึ่งใช้ไม้แดงแกะสลักจากประเทศจีน มีความสูง 6.50 เมตร กว้าง 3.19 เมตร สี่หน้ารวมพันมือพันตา
พระศรีอาริยเมตไตรย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อลงจากสนามบินเชียงราย ขับรถมาทางแม่จันจะเห็นเด่นชัดตั้งตระหง่านอยู่
ธรรมศาลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี กว้าง 26 เมตร ยาว 64 เมตร เนื้อที่ 1,664 ตารางเมตร เป็นศิลปะแบบไทย-จีนทิเบต สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่สวยงามมาก ซึ่งได้รับพระราชนามจากสมเด็ยพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก นามว่า “พระพุทธเมตตาคุณ” แกะสลักด้วยหินอ่อนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร สูง 3.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมศิลปะแบบจีน
ศาลากตัญญู อนุสรณ์พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)
ซุ้มประตูและกำแพงด้านหน้า กว้าง 30 เมตร สูง 12 เมตร เป็นศิลปะแบบจีน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2540
โรงครัวและหอฉัน ศิลปะแบบไทย-จีนประยุกต์ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543
ศาลาปฏิบัติธรรม ฮุ้ยหมิง เจี่ยงถั่ง สร้างโดยพระอาจารย์ฮุ้ยถั๋งเถระ พระภิกษุชาวจีนไต้หวันสูง 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบไทย-จีน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลปะสมัยเชียงแสน พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม และพระเจ้า 3 ภาค) และเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
อาคารหอพักพระภิกษุสามเณร กว้าง 13 เมตร ยาว 60 เมาตร สูง 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา สูง 3 ชั้น 23 ห้องเรียน เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุสามเณรจีนนิกายแบบถาวร

พื้นที่และอาณาเขต
       มีพื้นที่ 500 ไร่ แบ่งเป็น
       ทิศเหนือ  จรด ทางหลวงแผ่นดิน
       ทิศตะวันออก จรด ทางหลวงแผ่นดิน
       ทิศใต้ จรด ที่ดินของกรมป่าไม้
       ทิศตะวันตก จรด หมู่บ้านป่าไร่
การบริหารการปกครอง
       พระมหาคณาจารย์จียนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รักษาการเจ้าอาวาส
       พระอาจารยียนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นจี่) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
       หลวงจีนวินัยธรเกริกพล (เสี่ยยัง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
       จำนวนพระสงฆ์ พระภิกษุ จำนวน 5 รูป
       สามเณร จำนวน 136 รูป
พระศรีอริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย

พระศรีอริยเมตไตรย์ตามพุทธทำนายเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้ามีอายุได้ 5000 ปี วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามสร้างพระโพธิสัตว์องค์นี้ขึ้นเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 19 เมตร สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษา มีลักษณะอาการแสดงความเบิกบานเป็นสุขตลอดเวลา ดังคาถาบทหนึ่งที่เขียนไว้ว่า “พระเมตไตรย์ คือ พระเมตไตรย์ แบ่งกายเป็นพันหมื่นโกฏิ ให้คนได้เห็นทุกเวลา แต่คนก็ไม่รู้จัก

 พระศรีอริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลติดต่อ :

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
80 ม.9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-918614 โทรสาร. 053-918614
การเดินทาง :เส้นทางที่ 1 ไปตามถนนเชียงราย-แม่สาย จนถึงทางแยกเข้าเชียงแสน เลี้ยวขวา ไปตามถนนเชียงแสนประมาณ 20กิโลเมตร (เลยพิพิธภัณฑ์พระไปประมาณ 4 กิโลเมตร) เลี้ยวขวาอีกครั้งตรงสะพานท่าข้าวเปลือก ขับเข้าไปตามถนนสายกิ่วพร้าว-บ้านปงน้อย อีกประมาณ 11 กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ด้านขวามือ

เส้นทางที่ 2 ขับรถจากเชียงราย ไปทางแม่จัน เมื่อถึงแยกไฟแดงบ้านเด่น (ไฟแดงก่อนถึง ม.แม่ฟ้าหลวง) ให้เลี้ยวขวาไปทางบ้านเด่น – แม่ข้าวต้ม – ท่าข้าวเปลือก จะผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แล้วเจอสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.แม่จัน-เชียงแสน ไปอีกประมาณ 1 กม. วัดหมื่นพุทธจะอยู่ซ้ายมือ

ติดตามเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย