พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงแสน เลขที่ 702 ถ. พหลโยธิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้มาจากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น

เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.ค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 30 บาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน, เชียงแสน, เมืองโบราณเชียงแสน, วัดเก่าเชียงแสน, พระพุทธรูป, ศิลาจารึก, ไทยใหญ่,ไทยลื้อ

ข้อมูลติดต่อ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 702 ถ. พหลโยธิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-777102 โทรสาร. 053-777102 กด 28

ติดตามเพิ่มเติม : เชียงรายโฟกัส

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย