งานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จัดงานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
ระว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2562
ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) 

โดยการจัดงานมีกิจกรรมดังนี้
1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช
2.นิทรรศการพระพุทธศาสนา
3.นิทรรศการประเพณีปี๋ใหม่เมือง
4.นิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน
5.นิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
6.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
7.พิธีเปิดงาน ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพญามังราย
8.การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
9.การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง
การจัดงานนี้ได้เน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเชียงราย จึงขอเชิญผู้ร่วมงานแต่งกายชุดพื้นเมืองร่วมงานครั้งนี้

ขอบคุณข่าว / ภาพ เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย