หาดเชียงราย (พัทยาน้อย)

หาดเชียงราย (พัทยาน้อย)

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
หาดเชียงราย (พัทยาน้อย) ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเม…
Read More
สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย

สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ มีภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย สวนป่า…
Read More
ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี เปิดให้บริการเวลา  09.00 - 18.00 น. ทุกวัน  หยุดเฉพาะวันจันทร์ จังหวัดเชียงร…
Read More
บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย หรือ พิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแ…
Read More
พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติความเป็นมาของรอยพระบาท ปี พ.ศ.๒๔๙๗ เริ่มสถานการณ์การก่อการร้ายในจังหวัดเชียงราย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)  ได้ส่ง…
Read More
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน : แหล่งดูนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเชียงราย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน : แหล่งดูนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือ ทะเลสาบเชียงแสน ตั้งอยู่ที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติ …
Read More
วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม

วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหมี่นพุทธเมตตาคุณาราม        เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าว…
Read More
วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเจ็ดยอด   ตั้งอยู่บน ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช…
Read More
โรงงานจินนาลักษณ์กระดาษสา

โรงงานจินนาลักษณ์กระดาษสา

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
โรงงานจินนาลักษณ์กระดาษสา เปิดบริการแหล่งท่องเที่ยวทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผลงานฝีมือจากกระดาษสา ด้วยตัวท่านเอง ที่ workshop ของเราซึ่…
Read More
พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หรือวัดพระเจ้าหลวง

พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หรือวัดพระเจ้าหลวง

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย อยู่ที่วัดพระเจ้าหลวง ต.แม่เจดีย์ จ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตะวันคล้อยยามบ่ายแก่ๆ ผมกลับจากการไปติดต่องานที…
Read More