ประชุมชา-กาแฟนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 ในวาระครบรอบ 15 ปี สถาบันชาและครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะดำเนินการจัดประชุมชา-กาแฟนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 ในวาระครบรอบ 15 ปี สถาบันชาและครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ อีกทั้งเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟอย่างครบวงจร
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
1. การประชุม ปาฐกถาพิเศษ (Keynote speech) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านชาและกาแฟที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และ
การเสวนา (Panel discussion) โดยเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมาอัพเดทประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมชา-กาแฟ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดมุมมองหรือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟต่อไป
2. การแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับชา-กาแฟ การแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการชาและกาแฟชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ

3. การจับคู่ทางธุรกิจ (Business matching)

4. Workshop : 1. Thailand Ingredient for Tea Blending
2. Pest Management in Coffee Farm
3. Yunan Coffee

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tcis2019.mfu.ac.th
โทร/แฟกซ์. 053-916253

ขอบคุณข่าว / ภาพ ทวิพิชญ์   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย