ขอเชิญชวนชม ช้อป ชิม ชิลล์ งานมหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สตรีเชียงราย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน มหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษ ศูนย์สตรีเชียงราย มอบรางวัลต้นแบบการพัฒนาอาชีพในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด พร้อมเปิดตัว “ร้านเปิงเปียณ” ศูนย์รวมของฝากสไตล์ล้านนา 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน มหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษ ศูนย์สตรีเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพกิจกรรมภายในงาน มีพิธีมอบรางวัลต้นแบบการพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด จำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย บุคคลต้นแบบการพัฒนาอาชีพ 5 รางวัล ได้แก่หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โรงแรมและบริการ การตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวยสตรี และการทำขนมไทย ส่วนกลุ่มสตรีต้นแบบการพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านเวียงคำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากลุ่มสตรีบ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กลุ่มสตรีบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กลุ่มสตรีบ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์กรต้นแบบการพัฒนาอาชีพจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพและสวยงาม มากกว่า 30 ร้านค้า การสาธิตการทำโดนัทจิ๋ว การทำพวงกุญแจจากผ้า การพับผ้าขนหนูเป็นรูปต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ และการเล่นเกมชิงรางวัล อีกมากมาย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

ขอบคุณข่าว / ภาพ สวท.เชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม

น้ำหวานรถเช่า รถเช่าเชียงราย