เชิญชวน นักท่องเที่ยวและชาวเชียงราย เที่ยวงาน เทศกาลองุ่นไร้เม็ดของดีอำเภอเวียงแก่น วันที่ 28-31 ธันวาคม 2561 ณ ลานศูนย์วัฒนย์ธรรมชนเผ่าบ้านโล๊ะ

 เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงเชียงรายและชาวเกษตรชาวสวนผู้ปลูกองุ่น
เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวเชียงราย
เที่ยวงาน “เทศกาลองุ่นไร้เม็ดของดีอำเภอเวียงแก่น” ประจำปี 2561
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2561
ณ ลานศูนย์วัฒนย์ธรรมชนเผ่าบ้านโล๊ะ ต.ท่าข้าม 
ภายในงานมีสินค้าโอท็อปจำหน่าย การแสดงกิจกรรมชาวเขาเผ่าต่างๆ กว่า 10 ชนเผ่าพร้อมยังสมารถเที่ยวชมสวนองุ่น ชิม ช็อป องุ่น สดๆในสวน และจำหน่ายองุ่นสดและและผลิตภัณฑ์แปลรูปราคาถูก พร้อมทั้งในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีการจัดงาน เวียงแก่นชนเผ่าเคาต์ดาวน์ท่าข้าม 2019
ขอบคุณข่าว / ภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม