ดอยตุงเชิญชวนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสนุกใหม่ๆ ฉบับชนเผ่า ท่ามกลางมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและสวนดอกไม้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2562 (เวลา 8.00 – 18.00 น.)

หนาวนี้มีสีสัน…ครั้งที่ 5 กับงาน “สีสันแห่งดอยตุง” InDoi Festival

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2562  (เวลา 8.00 – 18.00 น.)

ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความสนุกใหม่ๆ ฉบับชนเผ่าหรือ ท่ามกลางมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและสวนดอกไม้ พร้อมเรื่องราวอบอุ่นของผู้คนทั้งหลายที่จะมาคลายหนาว
กางปฏิทินไว้ มาเที่ยว ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 เที่ยวดอย เล่นดอย ภายใต้แนวคิด “อินดอยเฟสติวัล”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เริ่มจัดเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง หรือตลาดถนนคนเดินตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเพิ่มจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของดอยตุง เน้นนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และเปิดพื้นที่ให้ชุมชนดอยตุงได้แสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มชาวเขารุ่นใหม่ได้พัฒนาต่อยอดสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยปีนี้ได้จัดเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 5 In Doi Festival ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2562 นี้ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  แนะนำชนเผ่าดอยตุง

ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ 6 เผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ไทลัวะ ไทยใหญ่ ไทยลื้อ และจีนยูนนาน ทำให้
ดอยตุงมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา ที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่สังคมบนดอยนี้เป็นสังคมที่สงบสุข มีการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทุกหมู่บ้าน ทุกชนเผ่า ต่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติที่บันดาลให้ การเพาะปลูกให้ได้ผลดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามวัฒนธรรมประเพณีของตนที่สืบทอดกันมา มีการฟื้นฟูประเพณีสำคัญๆ พิธีกรรมเก่าแก่ ดนตรี เพลง นิทานพื้นบ้านที่ได้นำกลับไปใช้สอน และเล่าขานให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก เพื่อความภาคภูมิใจและคงอัตลักษณ์ของเผ่าเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา ในงานประเพณีทุกครั้ง หญิงชายจะสวมใส่ชุดประจำเผ่าที่เป็นลายปักสวยงาม ลวดลายเป็นสัญลักษณ์ มาจากธรรมชาติ เช่น สายน้ำ เมฆ ดวงตา ต้นไม้ ใส่เครื่องประดับอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงสถานะทางสังคมเช่นที่เป็นมาในอดีต

การแต่งกายของแต่ละชนเผ่าไทลื้อ

อาข่า สวมเสื้อพื้นสีดำ ด้านหลังเสื้อของผู้ชายจะปักลวดลายทรงสี่เหลี่ยมสีสันสดใสบนตัวเสื้อ แต่ผู้หญิงบางทีจะปักด้านหน้า สวมหมวกประดับเครื่องเงินเยอะๆ ซึ่งหมวกนี้จะแตกต่างกันไปเพื่อบ่งบอกถึงเผ่าย่อยของตน

ไทใหญ่มักสวมเสื้อสีเขียว เหลือง แดง ผู้ชายสวมเสื้อและกางเกงแขนขายาวติดกระดุมจีนด้านหน้า ผู้หญิงโพกผ้าที่ศีรษะโดยจะปล่อยชายผ้าออกมาให้เหมือนหูสองข้าง

ไทลื้อ มักสวมเสื้อผ้าชุดสีแดง ดำ เหลือง เขียว ทั้งหญิงชายโพกผ้าขาวบาง แต่เด็กผู้หญิงจะเอาดอกไม้ทัดหูเพื่อแสดงถึงความสาว และจะเอาออกเมื่อมีความรัก ผู้หญิงชำนาญการทอผ้ามาก

ไทลัวะเน้นสวมชุดโทนสีดำ แดง เหลือง โพกผ้าคาดหัวสีดำมีหูฝั่งเดียว ผู้หญิงวัยเด็กสวมเสื้อสีอะไรก็ได้ แต่เมื่อโตขึ้นมักใส่สีดำ ผู้ชายมักสวมเสื้อกางเกงสีดำ

ลาหู่เน้นชุดสีดำ ลายปักตามเอกลักษณ์ของเผ่าสีแดง แต่ชนเผ่าลาหู่แดง ผู้หญิงจะสวมเสื้อคอกลม ทับด้วยเสื้อนอกสีฟ้า ปักลวดลายสีแดง ผ้าถุงสีดำ

จีนยูนนานเน้นชุดกี่เพ้าสีแดง หรือชุดจีนเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว หรือเสื้อแขนยาวสีแดงจับคู่กับผ้าถุงสีดำ

ขอบคุณข่าว / ภาพ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม