สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอเชฺิญเที่ยวงาน เทศกาลประเพณีผีตาโขนชนเผ่าลั๊วะ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ วัดห้วยน้ำขุ่น

สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอเชฺิญเที่ยวงาน เทศกาลประเพณีผีตาโขนชนเผ่าลั๊วะ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ วัดห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ตำนานกล่าวว่า ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ชนเผ่าลั๊วะเกรงว่าจะมีมารมาทำลายพระศพพระุพุทธองค์จึงแต่งกายเป็นผีเฝ้าพระศพพระพุทธองค์ทุกๆคืน และเชิญชมการแสดงพื้นบ้าน เผ่าลั๊วะ ไทยใหญ่ ไทยลื้อและเผ่าอื่นๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก
Facebook ธีทัต หลวงมูล

ขอบคุณข่าว / ภาพ Facebook ธีทัต หลวงมูล   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม