เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวน เที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ระหว่ํางวันที่ 22 – 23 พฤศจิกํายน 2561 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ระหว่ํางวันที่ 22 – 23 พฤศจิกํายน 2561
ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
**********************
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกํายน 2561
เวลา 16.00 น. – พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติฯ
เวลา 17.00 น. – พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2561
– ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 1 ขึ้นประกวดพร้อมกันทุกคน
– ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 2 คัดเหลือ 12 คน
 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 3 คัดเหลือ 8 คน
– ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
– ประกาศผลการประกวด/มอบรางวัล
 
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกํายน 2561 ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่
เวลา 16.30 น. – ขบวนแห่กระทงเล็ก  กระทงใหญ่ (พร้อมกัน) ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่
เวลา 19.00 น. – นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย (ประธานในพิธีกล่าว
ปล่อยขบวนกระทงเล็ก – กระทงใหญ่)
 
– ขบวนแห่กระทงเล็ก  กระทงใหญ่ออกเดินทางจากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวด า
ตรงไปทางหอนาฬิกาและเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกประตูสลีตรงไปผ่านสี่แยกศาล ตรงไปผ่าน
สี่แยกกลางเวียง ผ่านสี่แยกสะพานใหม่ เลี้ยวขบวนเข้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีฯ
เวลา 20.09 น. – นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย (กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงาน)
 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
– การประกวดเทพีนพมาศ รอบที่ 1 ขึ้นประกวดพร้อมกันทุกคน
 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
– การประกวดเทพีนพมาศ รอบที่ 2 คัดเหลือ 12 คน
 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
 การประกวดเทพีนพมาศ รอบที่ 3 คัดเหลือ 8 คน
 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
 ประกาศผลการประกวด/มอบรางวัล
ขอบคุณข่าว / ภาพ เทศบาลนครเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม