วัดทรายขาว

ตั้งอยู่ หมู่ที่ .ทรายขาว .พาน .เชียงราย  ติดถนนพหลโยธิน สายเชียงรายพะเยา เป็นวัดมหานิกาย เริ่มก่อสร้างขึ้นราว .2400โดยมีพ่อหนานอริยะแม่มัง ได้พาญาติพี่น้องอพยพครอบครัวจากบ้านเมืองลวงเหนือ .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาวตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยทรายขาว” .แม่หนาด .พาน .เชียงราย จนถึงพ.2436 พ่ออุ้ยตาแม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะแม่มั่ง เป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นผู้นำย้ายวัดทรายขาวมาตั้งที่อยู่ ปัจจุบัน

    วิหารนี้สร้างครอบวิหารเดิมเริ่มก่อสร้างวันที่ ๑ พฤศจิการยน พ.ศ.๒๕๔๓ ด้วยเงินทุนของวัดและของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดำเนินการก่อสร้างโดยคณะกรรมการวัดทรายขาว ซึ่งมีกำนันวุฒิ  นราดุลย์ เป็นประธานกรรมการออกแบบคำนวนโดย กำนันวุฒิและคุณมีชัย  นราดุลย์ และได้ร่วมบริจาค

สมทบทุนเป็นเงินสิบล้านบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
– คุณพ่อกำนันหมื่นชัย  นราดุลย์

       – คุณแม่บัวเขียว  นราดุลย์

       – คุณศรีสกุล  นราดุลย์

       – คุณบัวลอย  สุขเกษม

       – คุณบัวนาค  นราดุลย์

       – คุณอำพร  จันทรเขต

       – คุณครูนภา  ชัยมงคล

       – คุณวาณีย์  สุขไสบูลย์

 ภายในพระวิหาร

  ศิลปะในแบบวัดมหานิกาย

รูปปั้นด้านหน้าของวัด  ด้านหนึ่งจะเป็นยักษ์  อีกด้านจะเป็นผีเสื้อสมุทร

  มองเห็นทิวทัศน์หมู่บ้านทรายขาว

 ประตูทางเข้าวัด
การเดินทาง : จากเชียงรายใช้เส้นทาง เชียงรายพะเยา ก่อนจะถึงตัวอำเภอพาน จะผ่านตำบลทรายขาว วัดทรายขาวตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ขวามือ หรือถ้ามาจากพะเยาก็เลยจากตัวอำเภอพานมาอีกนิด เมื่อถึงตำบลทรายขาว จะเห็นวัดอยู่ซ้ายมือ
ติดตามเพิ่มเติม : beersirium.blogspot