จังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 วันที่ 25 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62
ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

 จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2561 (Chiang rai Asean Flower Festival 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 13 มกราคม 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้   ภายในมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2561 (Chiang rai Asean Flower Festival 2018) ท่านจะได้สัมผัสกับการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ลิลลี่ ทิวลิป ฯลฯ รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2561 (Chiang rai Asean Flower Festival 2018) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศพัท์ อบจ.เชียงราย โทร. 053601758, 053717400 ต่อ 204, 053711499
ขอบคุณข่าว / ภาพ เพจมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม