บรรยากาศริ้วขบวน

บรรยากาศ ริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ยิ่งใหญ่อลังการครั้งแรกของประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย Wonderful Arts, Wonderful Chiang Rai”
เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีขบวนเมือเเวลา 17.00 น.ต่อเนื่องจนถึงช่วงดึกในวันเดียวกัน ด้วยขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีความยาวมากถึง 100 เมตร โดยเริ่มขบวนตั้งแต่ ห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช – ผ่านถนนพหลโยธินสายนอก – ถนนบรรพปราการ – ผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ – สิ้นสุดที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งรถขบวนแต่ละขบวนมีความประณีตสวยงาม สื่อถึงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ พร้อมสื่อถึงงานกีฬาแห่งชาติ”เจียงฮายเกมส์” ซึ่งขบวนของอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมขบวนในพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัล จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านบาท
ริ้วขบวนของทั้ง 18 อำเภอ เมื่อผ่านการประกาศตัดสินเป็นที่สุดแล้ว จะไปจอดโชว์ความสวยงามที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา 1 คืน 1 วัน เพื่อให้ประชาชนไปเยี่ยมชม ก่อนนำกลับไปโชว์หน้าที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ
ขอบคุณข่าว / ภาพ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม