หาดจับปลาบึก

อยู่ที่บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 12 ต.เวียง ซึ่งเป็นแหล่งจับปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของ จังหวัด โดยมีฤดูการจับอยู่ในระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ในแต่ละปีมีการผสมพันธุ์ปลาบึก ที่สถานประมงเชียงของเพื่อนำพันธุ์ปลาบึกที่ผสมได้แจกจ่ายปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ที่นี่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลก

ฤดูที่สามารถจับปลาบึกได้ จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม

บรรยากาศรอบๆ หาดจับปลาบึกของจังหวัดเชียงราย

บริเวณรอบๆ สถานที่จับปลาบึก

ร้านอาหารบริเวณหาดจับปลาบึก

ติดตามเพิ่มเติม : thai-tour