สะพานไม้ไผ่บนนาข้าว Eco Village – ที่เที่ยวเชียงราย

สะพานไม้ไผ่บนนาข้าว “Eco Village” เป็นสะพานไม้ที่ทางชุมชนบ้านห้วยปลากั้ง ได้มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นมา โดยจัดทำในโครงการพัฒนาหมู่บ้านสู่รูปแบบหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) โดยการสร้างทางเดินสะพานไม้ไผ่ขนาดความกว้าง 1 เมตร ที่ทอดยาวลงไปในทุ่งนาข้าว เป็นทางเดินเหนือยอดต้นข้าว ผ่านทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจี โดยมีพื้นที่ทุ่งนามากกว่า 5 ไร่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามของทุ่งนาข้าว พร้อมทั้งถ่ายภาพได้หลากหลายมุม และในจุดทางเดินสะพานไม้ไผ่นี้ยังสามารถมองเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ และพบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ 9 ชั้น ของวัดห้วยปลากั้งอีกด้วย

ที่ตั้ง : วัดห้วยปลาปั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

GPS : 19°57’33.1″N 99°48’23.3″E

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : ชิลไปไหน