วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ดอย “ม่อนแสงแก้ว”แม่สรวย เชียงราย

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กิโลเมตรที่ 125 จะเห็นหลักกิโล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กิโลเมตรที่ 125 จะเห็นหลักกิโล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ว่าถึงที่หมายแล้ว

ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากบ้านป่าตึงงาม เป็น หมู่บ้านใหม่แสงแก้ว ตามที่พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้นิมิต ว่า เห็นฝนตกหนัก เดินหลงทาง ก็ได้เห็นป่าทั้งป่าบนภูเขา มีดอกบัวบานเต็มไปหมด มีแสงสว่างไสวสวยงาม  แสงเรืองรองเหมือนแสงแก้ว กลายเป็นดอกบัว อีกนัยหนึ่งคือ โพธิญาณ หมายถึง หยั่งรู้ เหมือนบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ แล้วเปล่งแสง คล้ายแสงแก้ว

หลังจากที่ท่าน นำเรื่องนิมิตไปบอกกล่าว กับพ่อหลวงยา ศรีทา และเริ่มเดินทางค้นหาสถานที่ตามนิมิต จนได้พบยอดเนินบนบ้านป่าตึงงาม จึงได้จุดธูปเทียน พร้อมทั้งกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และตั้งจิตอธิษฐานว่า “หากสถานที่แห่งนี้ แม้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่อันเป็นมังคละคู่บารมีท่านในการที่จะได้จรรโลงพระพุทธศาสนาต่อไป แล้ว ขอให้ได้ที่ดินผืนนี้มา”

เจ้าของที่ดินทราบข่าวจึงได้ถวายที่ดินประมาณ 19 ไร่เศษให้กับท่านครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโตเพื่อสร้างวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจและทำนุบำรุง พุทธศาสนา สืบไป การก่อสร้างจึงเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

สถาปัตยกรรม ภายในวัด พระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ได้ออกแบบ

ผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบ ไว้ด้วยกันคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า มีความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก “พุทธธรรม” อันลึกซึ้งไว้ ทุกส่วนองค์ประกอบของวัด

ถ้าเราเดินเข้ามาภายในวัด เราจะเห็นการ แบ่งสัดส่วนออกเป็น 4 ลำดับชั้น รายละเอียดความหมายสังเขป ดังนี้

ชั้นที่ 1 จะเห็นรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า มีสิงห์คู่ตัวใหญ่ นั่งรอผู้มีบุญ ผู้มีบารมี ผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์ ผู้ที่จะมาโปรดคนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร

ระหว่างเดินขึ้นไป ชั้นสองตรงบันไดจะมีนาค 3 หัวก็หมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และตัวกินนาค 3 ตัว หมายถึง ชรา พยาธิ มรณะ คือ เทวทูต 3

ชั้นที่ 2 เป็นพุทธาวาสเป็นเขตของพระพุทธเจ้า เป็นที่ทำสังฆพิธีต่างๆ มีอุโบสถ วิหาร หอไตร มีปราสาท 16 หลัง แทนพรหม 16 ชั้น มีศาลา 16 ห้อง แทน 16 ชั้นฟ้า

ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ตั้ง กุฏิ ของพระครูบาอริยชาติ และเป็นที่ตั้งขอพรจากท่านเทพทันใจ แม่นางกวัก แม่กระซิบ มีศาลาเอนกประสงค์สำหรับประชาชน

ชั้นที่ 4 เป็นการจำลองเรื่องโลกและจักรวาลด้านหน้า  เทพนพเคราะห์ 9 องค์ แทนด้วยวันทั้ง 9 มี อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, ราหู, เกตุ, พระตรีมูรติแทนด้วย โลกทั้งสาม ก่อนเข้าวงเวียนเจอ ยักษ์หลับและยักษ์ตื่น

แทนกลางคืนและกลางวัน อันนี้คือความหมายทางโลก แต่ถ้าเป็นความหมายทางธรรม จะหมายถึง พุธโธ คนเราทำอะไรให้มีสติ

เมื่อพ้นจากเขาพระสุเมรุ ด้านหลังขึ้นบันไดไป เป็นรูปเหมือน ครูบาศรีวิชัย, ครูบาอภิชัยขาวปี, ครูบาชัยวงศาพัฒนา สามองค์นี้สื่อแทนพระรัตนตรียแต่สื่อออกมาเป็น พระอริยสงฆ์ พระครูบา 3 ท่านนี้ เป็นต้นแบบของนักบุญล้านนา

ด้านใต้ฐานมีพระองค์ใหญ่ 3 องค์ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต แทนครูบาอาจารย์ภาคกลางหลวงปู่ทวด แทนครูบาอาจารย์ภาคใต้ หลวงปู่มั่น แทนครูบาอาจารย์ภาคอีสาน

ติดตามเพิ่มเติม : Travel Thai Culture