เมืองเชียงราย – เชิญชวนเที่ยวงาน 12หมู่บ้าน เก๋ไก๋ สุขใจ วิถีชุมชน OTOP Village@เชียงราย 27-29 กันยายน 2561

ขอเชิญพบกับงาน 12หมู่บ้าน เก๋ไก๋ สุขใจ วิถีชุมชน OTOP Village@เชียงราย
27-29 กันยายน 2561
ณ ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย ศาลากลางหลังแรก

#ชม นิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว 12 หมู่บ้าน,การแสดงศิลป วัฒนธรรม
#ชิม อาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้
#ช้อป สินค้าโอทอปมากว่า 50 ร้านค้า ตลาดประชารัฐ

ขอบคุณข่าว / ภาพ facebook : Nuttarinee LN   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม