[Review] มื้อเย็นกับบรรยากาศดีๆ ที่ร้านอาหารภูภิรมย์ Singha Park

[Review] มื้อเย็นกับบรรยากาศดีๆ ที่ร้านอาหารภูภิรมย์ Singha Park

Restaurant : ร้านอาหาร
ร้านอาหารภูภิรมย์ เป็นร้านที่อยู่ในไร่ Singha Park จุดเด่นของร้านนี้จะอยู่ที่บรรยากาศ เนื่องด้วยเป็นร้านอาหารที่อยู่กลางไร่ วิวรอบ…
Read More
เมืองเชียงราย – ขอเชิญชวนร่วมงาน เดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา 20-24 พ.ย. 61 ณ ขัวพญามังราย

เมืองเชียงราย – ขอเชิญชวนร่วมงาน เดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา 20-24 พ.ย. 61 ณ ขัวพญามังราย

Festival
เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวนร่วมงาน  เดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา ประเพรีลอยกระทงประจำปี 2561 ณ ขัวพญามังราย   กิจกรรมภายในง…
Read More
วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ดอย “ม่อนแสงแก้ว”แม่สรวย เชียงราย

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ดอย “ม่อนแสงแก้ว”แม่สรวย เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กิโลเมตรที่ 125 จะเห็นหลั…
Read More
เมืองชียงราย – CHIANG RAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 วันที่ 26 – 30 กันยายน 2561

เมืองชียงราย – CHIANG RAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 วันที่ 26 – 30 กันยายน 2561

Festival
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  ขอเชิญชวนช็อป ชิม อุดหนุดสินค้าจากผ…
Read More
เมืองเชียงราย – เชิญชวนเที่ยวงาน 12หมู่บ้าน เก๋ไก๋ สุขใจ วิถีชุมชน OTOP Village@เชียงราย 27-29 กันยายน 2561

เมืองเชียงราย – เชิญชวนเที่ยวงาน 12หมู่บ้าน เก๋ไก๋ สุขใจ วิถีชุมชน OTOP Village@เชียงราย 27-29 กันยายน 2561

Festival
ขอเชิญพบกับงาน 12หมู่บ้าน เก๋ไก๋ สุขใจ วิถีชุมชน OTOP Village@เชียงราย 27-29 กันยายน 2561 ณ ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย ศาลากลางห…
Read More
วัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหิรัญญาวาส เดิมชื่อ "วัดเหมืองแดงน้อย" ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิ…
Read More
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก : แหล่งช้อปปิ้งชายแดนไทย-พม่า

ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก : แหล่งช้อปปิ้งชายแดนไทย-พม่า

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กแ…
Read More
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ณ ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย

พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ณ ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
คนรุ่นใหม่ตอนนี้หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น รวมถึงชอบเที่ยวสถานที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นด้วย และด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกิด…
Read More