ขอเชิญชวน ร่วมอุดหนุน สินค้า ทางการเกษตร ปลอดสารพิษ ตลาดนัดอินทรีย์สัญจร 10-13 สิงหาคม 2561 ขัวศิลปะ เชียงราย

ผลผลิตนักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า ทางการเกษตร ปลอดสารพิษ ออกานิค พืชผักพื้นบ้าน  ณ ลานจอดรถหน้าร้านอาหารมาลองเต๊อะ  @ขัวศิลปะ เชียงราย 10-13 สิงหาคม 2561นี้
ขอบคุณข่าว / ภาพ ร้านมาลองเต๊อะ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม