สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงาน เทศกาลชา-กาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2561

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงาน เทศกาลชา-กาแฟ
จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2561

กิจกรรมมีเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และส่วนที่สองเป็นกิจกรรม workshop และออกบูทแสดงสินค้าชา-กาแฟ ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. ณ เซนทรัลพลาซ่าเชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันชา มฟล.