จุดชมวิวตำบลไม้ยา

จุดชมวิวตำบลไม้ยา

ATTRACTIONS : สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นจุดชมวิว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างตำบลไม้ยา กับ ตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย
Read More